lørdag den 3. februar 2018

Perpendicular tangents

Vinkelrette tangenter ( x ² )
Two tangents to a parabola will be perpendicular (i.e. the product of
their slopes will be -1) if they are
drawn through an external point
( x₀ ; y₀ ) on the directrix ( -1 / 4 a ).

Tangents to a Parabola ( a x ² )mandag den 22. januar 2018

Rectangle in motion

Rectangle in motion
Rektangel, der uden
at tilte tangerer en
halvcirkel, mens det
bevæger sig rundt
om denne.

Se også:

Eli Luberoffs tråd

torsdag den 18. januar 2018

Cirkel og rektangler

Firkanternes midtpunkter
Opgave

Find rektanglernes midtpunkter,
der befinder sig, hvor den
forlængede, bevægelige radius
skærer den grønne cirkel, der
er en forskydning af den orange
cirkel med rektanglets halve
højde ( ½ h ) og halve
bredde ( ½ w ).

Se også:

Eli Luberoffs tråd

onsdag den 17. januar 2018

fredag den 12. januar 2018

Hovedbrud 28

Se løsningen?
Opgave

Ved at dele 1000 i to
dele og gange disse med
hinanden, får du produktet
219024. Angiv den største
af de fundne faktorer?

Hjælp:

x · ( 1000 - x ) = 219024

Hovedbrud 27

Hvor lang er kateten ?
Opgave

Hvor lang er den korteste
katete i en retvinklet trekant,
hvis hypotenuse er 5 cm,
og hvis ene katete er 1 cm
længere end den anden?

Hjælp:

x ² + ( x + 1 ) ² = 5 ²

torsdag den 11. januar 2018

Hovedbrud 26

Hvor lang er siden?
Opgave

Et rektangels sider er hhv. 4
og 6 cm længere end et givet
kvadrats. - Hvor lang er siden
s i kvadratet, når dettes areal
er halvt så stort som
rektanglets areal?

Hjælp:

( x + 4 ) · ( x + 6 ) = 2 · x ²

Bestem x, og du har siden!

Hovedbrud 25

Afstand mellem byer
Opgave

Fire byer ligger på den samme
jernbanestrækning. Mellem den
tredje og den første er der 14 km.
- Den fjerde ligger 9 km fra den
anden, og den tredje ligger 3 km
tættere på den fjerde end på den
anden. Hvor langt er der mellem
den første by og den fjerde?

tirsdag den 9. januar 2018

Hovedbrud 24

Bestem cirklernes radius
Opgave

Determine the largest possible
radius of 28 circles of equal size
inscribed in an equilateral triangle
whose side is 12 meters.

Hvis 28, lige store cirkler er
indskrevet i en ligesidet trekant,
hvis side er 12 m, hvor lang er
da den størst mulige radius?