torsdag den 19. oktober 2017

Standardafvigelse

Gennemsnit og spredning

Wikipedia:

Standardafvigelse

Webmatematik:

Middelværdi, varians og spredning

Studieportalen:

Standardafvigelse

Statistikfunktioner som mean,
median, min, max og stdev etc.
bruger en liste som argument
og returnerer et tal:

Desmos (statistics)

FriViden:

Statistik B


torsdag den 5. oktober 2017

Trigonometri opgave (trekant)

Trigonometriopgave

Bestem:

a) vinkel A
b) arealet af trekant ABD
c) længden af b = AC

når:

1) ABC's areal = 30
2) c = 10,5
3) BD = 6,5
4) vinkel ADB = 110.

Se nedenfor

fredag den 29. september 2017

Trigonometri opgave

Trigonometriopgave


I trekant ABC er vinkel C ret.
Endvidere er siden b = 3, og
vinkel A's halveringslinje = 4.

Bestem de ukendte sider og
vinkler og indtegn trekanten
i et koordinatsystem.fredag den 1. september 2017

Regneregler for differentiation

Differentiationsregler
) + k → f ' ( )

⋅ ) → ⋅ f ' ( )


) + ) → f ' ( ) + g ' ( )


) − ) → f ' ( ) − g ' ( )


) ) → g ' ( ) ⋅ f ' ( ) )


Eksempel:


ekx ) ' = kx ) ' ⋅ ekx ) ' = ⋅ ekx


) ⋅ ) →


f ' ( ) ⋅ ) + ) ⋅ g ' ( )

)) →


f ' ( ) ⋅ ) − ) ⋅ g ' ( ))2


tirsdag den 25. juli 2017

Differentialligninger 30 - Separation af variable

y ' / ln ( x ) = x ³ ⋅ y
Differentialligning, der løses vha.

formlen ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx og

skrives på formen y ' ⋅ f ( y ) = g ( x ),

idet f ( y ) = 1 / y, g ( x ) = x ³ ⋅ ln | x |.

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik: Separation af variable

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver

mandag den 24. juli 2017

Differentialligninger 29 - Separation af variable

y ' = 2 x ⋅ y
Differentialligning, der løses vha.

formlen ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx og

skrives på formen y ' ⋅ f ( y ) = g ( x ),

idet f ( y ) = 1 / y, og g ( x ) = 2 x.

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik: Separation af variable

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver