torsdag den 16. juni 2016

Roterende ellipse med foci og tangent

Roterende ellipse (elaboreret)

Det stiplede linjestykke er normalvektor
til ellipsens tangent og halverer vinkel
T, der er angivet med et buestykke
mellem brændstrålerne.

Wikipedia:

Ellipse

Ellipse (dansk)

Mathematics: Flytbar roterende ellipse

Se desuden: Ellipsens Brændstråler

søndag den 12. juni 2016

Cylinder (optimering)

Optimering
Det størst mulige rumfang med det
mindst mulige materialeforbrug,
dvs. overfladeareal, fås, når højden
er lig med cirklens diameter.

Wikipedia:

Optimering (matematik)

onsdag den 8. juni 2016