onsdag den 17. januar 2018

fredag den 12. januar 2018

Hovedbrud 28

Se løsningen?
Opgave

Ved at dele 1000 i to
dele og gange disse med
hinanden, får du produktet
219024. Angiv den største
af de fundne faktorer?

Hjælp:

x · ( 1000 - x ) = 219024

Hovedbrud 27

Hvor lang er kateten ?
Opgave

Hvor lang er den korteste
katete i en retvinklet trekant,
hvis hypotenuse er 5 cm,
og hvis ene katete er 1 cm
længere end den anden?

Hjælp:

x ² + ( x + 1 ) ² = 5 ²

torsdag den 11. januar 2018

Hovedbrud 26

Hvor lang er siden?
Opgave

Et rektangels sider er hhv. 4
og 6 cm længere end et givet
kvadrats. - Hvor lang er siden
s i kvadratet, når dettes areal
er halvt så stort som
rektanglets areal?

Hjælp:

( x + 4 ) · ( x + 6 ) = 2 · x ²

Bestem x, og du har siden!

Hovedbrud 25

Afstand mellem byer
Opgave

Fire byer ligger på den samme
jernbanestrækning. Mellem den
tredje og den første er der 14 km.
- Den fjerde ligger 9 km fra den
anden, og den tredje ligger 3 km
tættere på den fjerde end på den
anden. Hvor langt er der mellem
den første by og den fjerde?